Aanmeldformulieren, reglementen en overige informatie

Bestand Downloaden
Presentie en introducé register - Presentie en introducé register herzien op 11-2-2020 Presentie en introduce register Vogelschieten 11-2-2020.doc
Algemeen reglement vogelschieten - Algemeen reglement vogelschieten herzien op 11-2-2020 Algemeen reglement Vogelschieten 11-2-2020.pdf
Veiligheidsreglement Vogelschieten - Veiligheidsreglement vogelschieten herzien op 11-2-2020 Veiligheidsreglement Vogelschieten 11-2-2020a.pdf
Aanmeldingsformulier vogelschiet evenement - Aanmeldingsformulier 2022 ook te gebruiken in 2024 Aanmeldingsformulier vogelschiet evenement 2022.docx
Notulen ALV VVT 2024 - Notulen Algemene Leden Vergadering Vogelschietvereniging Twente (VVT) 2024 240311_notulen_algemene_vergadering_vvt.pdf