Nieuws


Verslag gesprek met RegioPolitie Twente (RPT) - donderdag 1 april 2010

Op donderdag 1 april heeft er vanuit de VVT een gesprek plaatsgevonden bij de RegioPolitie Twente. Een afvaardiging van de VVT heeft gesproken met de directeur executive ondersteuning en twee vertegenwoordigers van de afdeling bijzondere wetten. De plannen en initiatieven van de VVT zijn uitgelegd aan de hand van onderstaande agenda:
 
1. Introductie en achtergronden van de VVT
- historie en aanloop naar de oprichting
- organigram van het VVT-model
2. Doelstelling van de VVT
- promotie en instandhouding van het Vogelschieten
- verkrijgen en behouden van wettelijke kader middels accreditering door de KNSA
- regulering van het traditionele Vogelschieten (door verplicht VVT-lidmaatschap van de OV)
3. Activiteiten van de VVT
- definieren en bewaken van Vogelschietstandaardenen reglementen met betrekking tot:
- wapen- en munitie wetgeving
- veiligheid en openbare orde
- milieuwetgeving
- faciliteren van OV bij de uitvoering van de evenementen
- begeleiding van OV bij vergunningsaanvragen
- binnen wettelijke kaders beschikbaar stellen van vergunninghouders en wapenverloven
- ondersteuning en begeleiding van bestuurders, veiligheidsfunctionarissen en baancommissarissen
- opzetten en handhaven van de VVT voorschriften tijdens de evenementen
- beschikbaar stellen van materialen voor de schietinrichting, met name affuit en kogelvanger
- vertegenwoordiging en centraal aanspreekpunt van de Vogelschietevenementen richting:
- organiserende verenigingen
- wetgever (via de KNSA)
- lokale overheden en gemeenten
- wettelijke handhavers (Regio Politie)
 
Wat vragen wij van de Regiopolitie:
1. Toetsing van de VVT uitgangspunten aan het wettelijk kader vanuit de optiek van de handhaver
2. Advies met betrekking tot verbeterpunten
3. Erkenning van de VVT als dé exclusieve vertegenwoordiger/gesprekspartner van het vogelschieten in Twente
4. Positief advies aan gemeenten bijvergunningsaanvragen van Vogelschietevenementen (indien aangesloten bij de VVT)
5. Tijdelijk ontheffing in aanloop naar de definitieve VVT
 
Tijdens het gesprek zijn wij nog niet in het stadium van concrete toezeggingen gekomen. De RegioPolitie Twente heeft de informatie in ontvangst genomen en zal deze bestuderen en becommentarieren. Daarnaast wordt er vooral naar juridische oplossingen gezocht om te komen tot een legalisering van het traditionele vogelschieten. De kontakten op dit punt zijn in volle gang. Indien er meer duidelijkheid is zal er nieuwe berichtgeving volgen.


Terug naar de vorige pagina >