Nieuws


Inventarisatie - donderdag 18 maart 2010

Vandaag is onderstaande mail verzonden aan veel organiserende verenigingen die zich mogelijkerwijs bezig houden met vogelschieten. Teneinde een beeld te krijgen van de vogelschietactiviteiten in twente worden zij verzonden een enqueteformulier te retourneren. Mocht u deze mail niet hebben gehad dan kunt u dit formulier downloaden en opsturen aan secretaris@vogelschieten.nl.
Collega Vogelschutters,

Op 23 februari is de start geweest voor de oprichting van de VVT. Voor een nadere toelichting zie de website http://www.vogelschieten.nl/. Hier vind u alle informatie en achtergronden aangaande de oprichting van een Twentse vogelschietvereniging.

Er is sindsdien veel werk verzet door de werkgroep VVT, de belangrijkste resultaten zijn:
- de introductie van de website http://www.vogelschieten.nl/, het communicatieplatform voor vogelschutters in Twente.
- de eerste werkafspraken ter voorbereiding van de VVT, waaronder een bespreking op korte termijn met de KNSA
 
Eén van de acties is het inventariseren en in kaart brengen van de Vogelschietactiviteiten in Twente.
Om hiervan een goed beeld te krijgenverzoeken wiju bijgaand een enqueteformulier in te vullen.
Deze gegevens worden gebruikt om:
- een overzicht te krijgen van de activiteiten
- elke organiserende vereniging met de officiele NAW-gegevens en contactpersonen vast te leggen

Daarnaast gaan de voorbereidingen van de VVT in volle vaart door, hierover zullen wij u regelmatig via de website en via nieuwsbrieven per email blijven informeren.

Voor de korte termijn staan de volgende acties gepland:
- ism de KNSA de oprichting van de VVT verder vormgeven
- in overleg treden met de RPT om , in afwachting van de officiele VVT, ontheffing aan te vragen voor een vogelschietvergunning.
 
Ons eerstvolgende informatiebulletin zal begin april verschijnen, met daarin:
- de status van de gesprekken met de KNSA
- meer duidelijkheid over de mogelijkheden tot ontheffing
- de voorwaarden en spelregels voor deelname aan de VVT

Maar de werkgroep zal ook regelmatig de website blijven voorzien van de informatie over de laatste ontwikkelingen, blijf dus geregeld de website http://www.vogelschieten.nl/raadplegen!

Tot zover dit bulletin, graag ontvangen wij op korte termijn de enqueteformulieren retour, deze kunnen opgestuurd worden naar secretaris@vogelschieten.nl.
Mocht u vragen hebben aangaande dit bulletin of anderszins, dan kunt u deze kwijt aan info@vogelschieten.nl, de mailbox wordt dagelijks gevolgd.
Eventueel kunt u telefonsich contact opnemen met ondergetekende.
Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.
 
Namens de VVT in oprichting,
Gerrit Veltkamp.
06-53904117


Terug naar de vorige pagina >