Nieuws


KNSA erkent ook discipline Vogelschieten - vrijdag 31 mei 2013

Zoals bekend, is in Nederland het bezit en gebruik van vuurwapens (behalve beroepshalve voor politiemensen, militairen en anderen) uitsluitend toegestaan voor de beoefening van schietsport en voor de uitoefening van de jacht. Sinds 2005 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in de Circulaire wapens en munitie bepaald dat voor schietsportbeoefening aansluiting van de desbetreffende vereniging bij de KNSA een vereiste is voor zover er gebruik van vuurwapens wordt gemaakt. Met dat wettelijk voorschrift werden de activiteiten vallend onder de traditionele vormen van schieten, zoals te vinden bij de schutterijen in Limburg en de schuttersgilden in Noord-Brabant en dus ook het Vogelschieten, gedefinieerd als "schietsportbeoefening". Voorts is in de CWM bepaald dat uitsluitend verlof wordt verleend voor vuurwapens die zijn toegelaten in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline.


Na eerdere erkenningen als schietsportdiscipline door de KNSA, heeft het Algemeen Bestuur nu ook het Vogelschieten in Twente, zoals gereglementeerd door de per 21 januari 2013 als KNSA-lid ingeschreven Vogelschiet Vereniging Twente (VVT), erkend als schietsportdiscipline.

Het verschil met de door de KNSA gereglementeerde disciplines (opgenomen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement) worden de door de KNSA erkende disciplines gereglementeerd door de desbetreffende organisaties, in dit geval door de Vogelschiet Vereniging Twente. Meer informatie over alle door de KNSA erkende disciplines in terug te vinden op de KNSA-website, onder het tabblad LEDENINFORMATIE > Wedstrijden > Wedstrijdstructuur > Disciplines. Hierop is ook een link geplaatst naar de website van deze organisaties en naar de desbetreffende reglementen; in dit geval dus het Algemeen Reglement Vogelschieten en het Veiligheidsreglement Vogelschieten.

Als gevolg van deze nieuwe erkenning door de KNSA, is ook artikel 1.9 van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I - Algemene Bepalingen - gewijzigd. De laatste versie van dit reglement is eveneens te downloaden vanaf de KNSA-website.

Bron: KNSA Bestuursbulletin; jaargang:16; Nr. 97; uitgave MEI 2013


Terug naar de vorige pagina >