Nieuws


VVT opgericht - vrijdag 21 september 2012

Op 21 september 2012 was het dan eindelijk zover. De VogelschietVereniging Twente (VVT) is opgericht!
In het kantoor van Notaris Verbeek, van Heupink en Verbeek Netwerk Notarissen te Markelo, zetten de oprichters Gerrit Veltkamp en Paul Ankersmid hun handtekening.
 
Als bestuurders van de VVT zullen optreden:
 
Gerrit Vruwink, Voorzitter
Ronny Veelers, Penningmeester
Paul Ankersmid, Secretaris
 
Heren succes!
 
Gerrit Veltkamp zal de VVT blijven begeleiden tot het lidmaatschap van de KNSA een feit is en de eerste algemene ledenvergadering is gehouden. De verwachting is dat deze vergadering voor aanvang van het nieuwe vogelschietseizoen 2013 ergens in februari kan worden georganiseerd.
 
Tevens zullen op de korte termijn de bijdragen in de aanloopkosten, zoals afgesproken, bij de diverse organiserende verenigingen worden geïnd. Dit betreft de bijdrage over de jaren 2010 en 2011. Vanaf 2012 zijn er voor de organiserende verenigingen alleen registratiekosten verschuldigd. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld in de eerste ledenvergadering en vervolgens met terugwerkende kracht geïnd.
 
Weer een stap verder in de formalisering van een goed gereguleerd en veilig verloop van het vogelschieten.
 


Terug naar de vorige pagina >