Nieuws


Nog een paar stappen te gaan.... - zondag 6 mei 2012

In ons vorige nieuwsbulletin hebben wij aangekondigd dat in April alle stappen om te komen tot een officiele vereniging zouden zijn afgerond. Dit heeft echter iets mee tijd in beslag genomen. Inmiddels zijn wel het aanmeldingsformulier en de reglementen  voor 2012 vrijgegeven en wordt er vanuit veiligheidsoogpunt al volledig volgens de regels gehandeld.
 
De bestuurskandidaten zijn benaderd en hebben toegezegd zitting te willen nemen in het VVT bestuur.
De schietmeesters zijn geinformeerd over hun (veranderde) rol in het geheel.
 
Rest ons alleen nog de volgende stappen
  • Oprichting van de Vogelschiet Vereniging Twente.
  • Aanvraag erkenning bij de KNSA.
  • Algemene informatieavond voor alle belanghebbenden.
Tot zover de berichtgeving; wij houden u op de hoogte van de voortgang.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via secretaris@vogelschieten.nl.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Gerrit Veltkamp
Paul Ankersmid


Terug naar de vorige pagina >