Nieuws


Vogelschieten in Twente succesvol verlopen in 2010…..en nu verder. - vrijdag 11 februari 2011

Inmiddels ligt het vogelschietseizoen 2010 al ver achter ons.
U heeft lang niet van ons gehoord, maar er zijn wel degelijk stappen gemaakt.
 
Om te beginnen hebben we een tweetal gesprekken gevoerd met de Regiopolitie Twente.
 
Het eerste gesprek had als onderwerp evaluatie van het afgelopen jaar.
 
In dit gesprek is door de RPT aangegeven zeer tevreden te zijn over het verloop van het vogelschieten. Er hebben zich gelukkig geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. De procedures rond aanvraag van vergunning, en de rol welke de VVT hierin vervulde, zijn op correcte wijze verlopen en hebben alle geleid tot verstrekking van de vergunning. Ook de richtlijnen van de VVT op het gebied van organisatie, veiligheid en milieu bleken door de organiserende verenigingen goed te zijn nageleefd. Iets waar we vanuit de VVT erg blij mee zijn omdat het voor ons een teken is dat de Organiserende Verenigingen zich bewust zijn van de belangen. En door op deze wijze mee te werken levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud van het vogelschieten voor de toekomst. Hiervoor willen we u graag hartelijke bedanken.

Vogelschieten in 2011

Het tweede gesprek met de RPT had als doel om ook voor de toekomst op reguliere wijze het vogelschieten veilig te stellen. Gelet op de positieve ervaringen van het afgelopen jaar heeft de RPT de toezegging gedaan om ook in 2011 mee te werken aan het behoud van onze traditie. Daarmee is een belangrijke stap gezet, maar nog een flinke weg te gaan.
 
Binnenkort vind een vervolgbespreking plaats waarbij we tot een definitieve vorm en inhoud wensen te komen. Hierbij staat voorop dat de traditie behouden blijft. Om dit te bereiken is het van belang dat de organisatie op veilige en efficiënte manier geregeld wordt zonder dat hiervoor bovenmatige inspanningen nodig zijn en dat ook de kosten binnen de perken blijven.
 
Wanneer hierover overeenstemmings is bereikt, is het ons voornemen in waarschijnlijk Maart een evaluatie- en informatiebijeenkomst te beleggen. Aan de Organiserende Verenigingen welke op korte termijn de aanvraag moeten versturen adviseren wij hierbij dezelfde werkwijze te hanteren als het afgelopen jaar.
 
Wij houden u op de hoogte!


Terug naar de vorige pagina >